GRz 089: Tomasz Biduś | Czy polski trener ma czego szukać zagranicą?

Tu nadaje podcast Głowa Rządzi, mamy odcinek 89! A w nim Tomasz Biduś, asystent trenera reprezentacji Brazylii w rugby na wózkach. Tomek był już gościem podcastu, a teraz witamy się kolejny raz, z tymże zmieniamy nieco perspektywę z tej zawodniczej, na trenerską. Bardziej konkretnie przyglądamy się momentom i okresom przejścia z roli zawodnika do roli trenera oraz z trenera w Polsce do trenera zagranicą. Tomek barwnie opowiada i otwarcie dzieli się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. To jest odcinek, który zainteresuje każdego, kto chce świadomie podchodzić do tworzenia swojej ścieżki rozwoju w sporcie. Spotykając się z Tomkiem miałem też pewien ukryty cel, wspólny projekt, który mam nadzieję zrealizujemy do kolejnych igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich w Paryżu. Jaki to projekt? Opowiadam na końcu, musicie uzbroić się w cierpliwość! Po drodze Tomek odpowiada też na wiele innych pytań:

 

 • Co motywuje zawodnika do tego, żeby zostać trenerem?
 • Jak może wyglądać okres przejścia z roli zawodnika do roli trenera?
 • Gdzie szukać informacji o możliwościach rozwoju w sporcie i w życiu?
 • Dlaczego warto mieć oczy, uszy, głowę i serce otwarte? Co się wtedy może stać?
 • Jakie są plusy i minusy wyjazdu zagranicę w roli trenera?
 • Jakie są wyzwania wynikające z adaptacji do nowej kultury, języka, mentalności, sposobu gry?
 • Co polski trener może wnieść do zagranicznej organizacji? Jakie są doświadczenia mojego gościa?
 • Jakimi zasadami warto się kierować, żeby budować swój trenerski autorytet?
 • Jaki zasadami warto się kierować, żeby budować skuteczny zespół?
 • Co zrobić z oporem zawodników?
 • Dlaczego warto być szczerym i mówić jak jest?
 • Dlaczego każdy trener powinien doświadczyć pracy zagranicą?

Zanim jednak przejdziemy do odcinka, dwa szybkie ogłoszenia:

 

Ogłoszenie numer jeden dotyczy konkursu, w którym można wygrać dwie rzeczy – oryginalną koszulkę reprezentacji Brazylii w rugby na wózkach oraz egzemplarz książki autorstwa Marka Zupana pt. „Kulawy”. Koszulkę sponsoruje mój gość, a książkę ja jako tłumacz. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie odcinka oraz na facebookowym profilu Głowa Rządzi. W telegraficznym skrócie zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia wpisującego się w tematykę wybranego okresu przejścia w karierze sportowej (w angielskiej literaturze określonego jako career transition). To może być przejście z juniora do seniora, z roli zawodnika do roli trenera itp. Dodatkowo zdjęcie musi być podpisane hasłem, które motywuje, krzepi albo dodaje otuchy w takiej sytuacji. Zgłoszenia prac konkursowych można wysyłać do 10 grudnia 2022 roku. Autor najciekawszej pracy w ocenie mojego gościa dostanie koszulkę i książkę, a jego praca i nazwisko zostanie ogłoszone przy okazji 91 odcinka podcastu. Proste? Proste! Wspólnie z Tomkiem gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tej zabawie!

 

Ogłoszenie numer dwa to przypominajka o tym, że podcast Głowa Rządzi można realnie wesprzeć w serwisie Patronite. Konkretne wsparcie dotychczasowych słuchaczy podcastu, którzy ze zwykłych konsumentów kolejnych odcinków stają się jego patronami daje niesamowitego kopa do dalszej pracy. I muszę przyznać, że to cały czas niewielkie grono patronów z pewnością pozwoliło utrzymać mi jakość i przede wszystkim regularność publikowanych treści. Dlatego dotychczasowym patronom baaardzo ale to baaardzo dziękuję za to wsparcie! Jesteście niesamowici! Ty też oczywiście możesz zostać patronem podcastu i wspomóc ten projekt drobną kwotą, a w zamian oprócz oczywiście mojej dozgonnej wdzięczności zgarnąć dodatkowe benefity. Jakie? Możesz to sprawdzić na stronie patronite.pl/glowarzadzi Tyle tytułem wstępu. Bez dalszych ceregieli oddaję w Wasze uszy rozmowę z Tomaszem Bidusiem. Enjoy!

Tomasz Biduś na zgrupowaniu Reprezentacji Brazylii w rugby na wózkach. For. archiwum gościa.

Tomasz Biduś

Sport nie ma przed nim żadnych tajemnic. Zaczynał od koszykówki na wózkach, ale zakochał się w rugby… z wzajemnością! Utytułowany zawodnik Reprezentacji Polski w rugby na wózkach, uczestnik mistrzostw Europy i świata, mistrz Europy dywizji B, wielokrotny Mistrz Polski tej dyscypliny. Obecnie asystent trenera Reprezentacji Brazylii. Wykwalifikowany trener personalny oraz instruktor sportu osób niepełnosprawnych. Uzależniony od sportu, skacze na rampach, trenuje crossfit, lata w tunelu aerodynamicznym, testuje nowe pojazdy, pływa na wakeboardzie i znajduje kolejne możliwości podniesienia swojego poziomu adrenaliny.

Regulamin konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, NIP: 631-259-65-89.
  2.Fundatorem nagrody jest Tomasz Biduś oraz Głowa Rządzi.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/glowarzadzi i www.instagram.com/glowarzadzi(zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
  8. Konkurs trwa od 15.11.2022 do 10.12.2022 do godziny: 23:59 CET.
  9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.12.2022 za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych Głowa Rządzi oraz w #91 odcinku Podcastu Głowa Rządzi.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia wpisującego się w tematykę wybranego okresu przejścia w karierze sportowej (w angielskiej literaturze określonego jako career transition). To może być przejście z juniora do seniora, z roli zawodnika do roli trenera itp. Dodatkowo zdjęcie musi być podpisane hasłem, które motywuje, krzepi albo dodaje otuchy w takiej sytuacji. Zdjęcia z hasłem należy przesłać do Organizatora za pośrednictwem FanPage w określonym wyżej terminie.
  12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
  13. Organizator oraz Fundator nagrody wybiorą najlepszą odpowiedź, które ich zdaniem jest najbardziej trafne/kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
  14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez podany adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest książka „Kulawy” oraz koszulka reprezentacji Brazylii w rugby na wózkach.
  16. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy Głowa Rządzi lub może zostać przesłana pocztą na koszt Organizatora.
  17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2022 Po tym terminie nagroda traci ważność.
  18. Organizator ma prawo opublikować zwycięską pracę oraz podać dane Zwycięzcy na Fanpage i w Podcaście.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
  25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.