Możliwości Współpracy

Tallinn 2018 | Fot. Kristel Kiens

Konsultacje indywidualne

Profesjonalne wsparcie psychologiczne dla zawodników, trenerów oraz rodziców młodych adeptów sportu związanych z dowolną dyscypliną sportu. Współpraca indywidualna może obejmować zarówno cele problemowe jak i rozwojowe. Może być doraźna lub długoterminowa. Cele, zakres i warunki takiej współpracy zależy od indywidualnych ustaleń z Klientem i/lub jego Opiekunem. Przykładowo może obejmować spotkania stacjonarne lub online, zadania treningowe do wykonania we własnym zakresie, obserwacje treningowe/meczowe oraz wsparcie wyjazdowe. 

Współpraca z zespołami

Profesjonalne wsparcie, edukacja psychologiczna i usystematyzowany trening mentalny dla zespołów sportowych i biznesowych. Współpraca może być doraźna (np. obozowa) lub stała (np. cykl olimpijski, sezon). W ramach współpracy oferowane mogą być warsztaty zespołowe, wykłady psychoedukacyjne, konsultacje indywidualne dla zawodników oraz trenerów i innych członków sztabu, obserwacje treningowe/meczowe oraz podstawowa diagnostyka psychologiczna. Cele, zakres i warunki współpracy do ustalenia. 

Koblenz 2017 | Fot. Jarosław Malec
Trieste 2019 | Fot. Fabrizio Sors

Szkolenia: wykłady, warsztaty

Wystąpienia na wykładach podczas otwartych konferencji i prowadzenie dedykowanych szkoleń/warsztatów stacjonarnych i online z zakresu psychologii osiągnięć i treningu mentalnego. Współpraca może zainteresować zarówno organizacje sportowe jaki i artystyczne, oświatowe oraz biznesowe. Wiedzę z zakresu psychologii osiągnięć i treningu mentalnego przedstawiam w rzetelny, ale też przystępny i praktyczny sposób. Zależy mi na tym, żeby angażować uczestników i maksymalizować ich proces nauki oraz zdobywania doświadczeń po to, żeby mogli je potem wykorzystać w swoim codziennym życiu sportowym/zawodowym i osobistym.

Publikacje i podcasting

Publikacje, tłumaczenia i podcasting. Zapraszam do współpracy przy publikacjach i tłumaczeniach artykułów specjalistycznych oraz książek. O moich dotychczasowych doświadczeniach w tym wymiarze możesz przeczytać obszerniej w zakładce O mnie lub posłuchać w podcaście #000. Oferuję także współpracę przy realizacji mojego projektu podcastowego #GłowaRządzi. Jeśli zatem chciałbyś zadziałać ze mną w tym temacie jako partner, reklamodawca albo nawet współtwórca, to serdecznie zapraszam do kontaktu!

Warszawa 2020 | Fot. Przemysław Mamczak

FAQ: Psychologia Sportu

Paweł Habrat, psycholog sportu od lat współpracujący z trenerem Piotrem Stokowcem, mówiąc o istocie psychologii we współczesnym sporcie często odwołuje się do metafory stołu. Tak jak stół ma cztery nogi, tak w sporcie istnieją cztery równorzędne obszary, na których trzeba skupić swoją pracę, żeby się rozwijać i osiągać swoje cele. Są to: przygotowanie fizyczne (motoryka), technika, taktyka (rozumienie gry) oraz przygotowanie mentalne (psychika). Rzecz jasna, żeby stół był stabilny trzeba zadbać o wszystkie jego „nogi”.

Z mojego doświadczenia pracy w dyscyplinach zespołowych, coraz więcej kursów trenerskich i konferencji szkoleniowych holistycznie podchodzi do rozwoju trenerów i oferuje zajęcia tematyczne dotyczące każdego z tych obszarów. Tak jest np. w Śląskim Związku Piłki Nożnej, z którym współpracuję. To bardzo dobra droga. Cieszy mnie też, że ostatnio dużo mówi się o tym czwartym filarze przygotowania, czyli „mentalu”. Odpowiednie zadbanie o rozwój mentalny może bowiem decydować o tym, w jaki sposób nastąpi transfer umiejętności treningowych do meczu, a czasem nawet w jakim kierunku rozwinie się kariera sportowa zawodnika czy trenera.

W moim przekonaniu psycholog sportu ma dwie role. Z jednej strony zajmuje się poprawą wykonania sportowego zawodników i zespołów poprzez psychoedukację, a także odpowiednio dopasowany trening mentalny. Z drugiej strony psycholog sportu jest najczęściej pierwszym źródłem bezwarunkowego wsparcia psychologicznego w różnych momentach trwania kariery sportowej.

W kontekście treningu mentalnego, priorytetem jest nauka i doskonalenie takich umiejętności mentalnych jak motywacja i zaangażowanie, koncentracja uwagi, pewność siebie, opanowanie emocji czy radzenie sobie ze stresem. Dodatkowo psycholog sportu często pracuje także nad umiejętnościami psychospołecznymi (np. nad komunikacją i współpracą w zespole), a także psychomotorycznymi (np. nad koordynacją wzrokowo-ruchową, czasem reakcji czy polem widzenia).

Psycholog sportu może być także interwentem kryzysowym w przypadkach trudnych sytuacji, które zdarzają się w życiu zawodnika czy zespołu, a także punktem SOS w przypadku podejrzenia problemów ze zdrowiem psychicznym. 

Prosta odpowiedź jest taka, że każdy może skorzystać na takiej współpracy. Choć w moim gabinecie korzystają przede wszystkim ludzie sportu – zawodnicy, trenerzy, rodzice młodych zawodników czy całe organizacje sportowe.

Jeśli chodzi o sportowców, to prowadzę konsultacje zarówno dla juniorów i seniorów, amatorów i profesjonalistów, kobiet i mężczyzn, sprawnych, kontuzjowanych i niepełnosprawnych. Pełen przekrój! Dodatkowo jako psycholog często dzielę się też wiedzą ze sportu w innych dziedzinach ludzkiego funkcjonowania – w sztuce, biznesie, edukacji, polityce, nawet w wojsku. 

Zatem każdy, kto pragnie być coraz lepszy, optymalizować wyniki i spełniać swój potencjał, może skorzystać na takiej współpracy. 

Dlatego zapytaj samego siebie:

  • Czy chcesz być lepszy w tym, co kochasz robić?
  • Czy chcesz być bardziej powtarzalny?
  • Czy chcesz być bardziej odporny psychicznie?
  • Czy chcesz mieć lepsze relacje z innymi i samym sobą?

Jeśli odpowiedziałeś tak, na którekolwiek z tych pytań, to z pewnością skorzystasz na współpracy z psychologiem sportu!

Tak jak wiele innych działań treningowych i edukacyjnych, tak i praca psychologa sportu podlega pewnemu, czteroetapowemu cyklowi. Na początku współpracy i każdego kolejnego sezonu pierwszym etapem będzie analiza potrzeb poprzez zebranie odpowiednich informacji. W zależności od zakresu współpracy, wykorzystuję w tym celu zarówno wywiady, obserwacje, jak i ankiety, a czasami nawet standaryzowane testy psychologiczne. Drugim etapem jest przygotowanie, czyli stworzenie takiego programu pracy mentalnej, który odpowiada indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym celom współpracy. Trzecim etapem jest wdrożenie tego planu w przeciągu zakładanego czasu współpracy (np. sezonu). To główny i najbardziej obszerny etap, gdyż zakłada wszystkie wspominane wyżej obowiązki psychologa. Wreszcie ostatni i chyba najważniejszy etap pracy psychologa, to zebranie informacji zwrotnych i odpowiednia ewaluacja. W przypadku ciągłości współpracy na tej podstawie możemy wrócić do etapu pierwszego i planować kolejny okres.

Każdy program treningu mentalnego jest dopasowywany przeze mnie do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta. Znajdują się w nim najczęściej umiejętności mentalne oraz techniki treningu mentalnego, które mają za zadanie rozwijać te umiejętności.

Wśród umiejętności mentalnych wyróżnia się: motywację i zaangażowanie, koncentrację uwagi, opanowanie emocje, radzenie sobie ze stresem i presją, pewność siebie, a także umiejętności psychospołeczne (np., komunikacja, współpraca) oraz psychomotoryczne (np., pole widzenia, koordynacja wzrokowo-ruchowa, czas reakcji).

Natomiast wśród technik treningu mentalnego: ustalanie celów, relaksację, technikę wyobrażeniową, mowę wewnętrzną, uważność.

Psychoedukacja oraz trening mentalny mogą być realizowane podczas sesji 1-1 (również online), ale także w mniejszych lub większych grupach warsztatowych.

Żeby być psychologiem sportu, trzeba być przede wszystkim psychologiem (czyli w polskich realiach posiadać magistra psychologii) oraz dodatkowe studia specjalizacyjne z psychologii sportu. Wykwalifikowany psycholog sportu ma odpowiednią podstawę teoretyczną oraz zaplecze merytoryczne (np. w postaci superwizora) do bezpiecznej i rzetelnej pracy mentalnej w sporcie i innych obszarach związanych z wykonaniem. Psycholog jest też zawodem zaufania publicznego i obowiązuje go kodeks etyczny. 

Trener mentalny obecnie nie jest zawodem regulowanym, czyli na dobrą sprawę każdy może się tak tytułować, nawet po weekendowym kursie internetowym czy przeczytaniu jednej książki o treningu mentalnym.

Karolina Chlebosz, gość pierwszego odcinka podcastu #GłowaRządzi, mówi w tej kwestii tak: „Każdy psycholog sportu może być trenerem mentalnym, ale nie każdy trener mentalny jest psychologiem sportu”. Tutaj to zostawiam.

Dla zainteresowanych zgłębieniem podobieństw i różnic, polecam dwa fajne teksty na ten temat kolegów po fachu – Zuzanny Wałach-Biśty oraz Ksawerego Sowińskiego i Bartosza Zawidzkiego z Psychosportica.

Sukces procesu współpracy z zawodnikiem lub zespołem nigdy nie definiuję poprzez osiągnięcie celu wynikowego. W algorytmie zwyciężania trening mentalny to tylko jedna z wielu zmiennych. Współpraca z psychologiem czy trening mentalny sam w sobie nie daje gwarancji sukcesu. Podnosi natomiast jego prawdopodobieństwo. 

Jeśli zatem zadbasz o systematykę spotkań z psychologiem sportu, a pomiędzy sesjami będziesz wykonywać zadawane ćwiczenia, to z pewnością dostrzeżesz progres!

Dobrze jeśli przez cały czas pozostaniesz otwarty na współpracę i gotowy do zaangażowania. W trakcie procesu bądź szczery, zadawaj pytania i monitoruj postęp

To pytanie bez jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każdy przypadek jest inny. Trudno mi jest określić ile sesji będzie potrzebnych, żeby Klient mógł zrealizować swoje cele związane z rozwojem umiejętności mentalnych.

Na początek zwykle proponuję 1-2 miesiące intensywnej, cotygodniowej pracy ukierunkowanej na zbudowanie relacji oraz najpilniejsze kwestie mentalne określone przez Klienta.  Potem, w zależności od potrzeb i możliwości, monitorujemy progres i/lub skupiamy się na dodatkowych obszarach rozwoju. Tego typu współpraca może trwać od kilku tygodni, do kilku lat. Zdarzają się oczywiście doraźne sesje indywidualne lub warsztatowe, w których sprawy rozwiązywane są po 1-3 spotkaniach.

W przypadku długoterminowej współpracy, najczęściej cele zmieniają się z treningowych na takie związane z bieżącym wsparciem, a spotkania są rzadsze. Tak czy inaczej, to zawodnik, trener, rodzic albo cała organizacja decyduje o zakresie i formie współpracy. 

Kontakt

Masz więcej pytań? Skontaktuj się ze mną przez formularz kontaktowy lub media społecznościowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław.