GRz 060: Flavio Paixão | Jak zostałem najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Ekstraklasy?

To jest podcast Głowa Rządzi, odcinek 60! A gościem odcinka jest portugalski piłkarz Flavio Paixão, który od 2014 roku gra w polskiej Ekstraklasie. Dzięki bramkom strzelonym dla Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk stał się najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii naszej ligi, a kiedy nagrywaliśmy ten podcast w maju 2021 roku, niewiele brakowało mu do prestiżowego klubu 100.

Dla mnie jest to wyjątkowy odcinek i to z wielu względów. Przede wszystkim dlatego, że pozwala nam Polakom w naszym ojczystym języku zanurzyć się w meandry sposobu myślenia i mentalności sportowca zza granicy. Jak zatem Flavio układa swój wewnętrzny świat? Gdzie plasuje priorytety? Na co zwraca szczególną uwagę, a co odrzuca w swojej codzienności? W jaki sposób korzysta z narzędzi treningu mentalnego i co działa dla niego? To, co ma do przekazania Flavio jest bardzo ciekawe i wartościowe. Dlatego mam nadzieję, że przesłuchacie od odcinek od deski do deski. A jeśli będziecie mieć niedosyt po przesłuchaniu tego materiału, mocno zachęcam Was do przeczytania książki Flavia pt. „Jak sposób myślenia i dyscyplina zmieniły moje życie”. Książkę można kupić bezpośrednio na stronie internetowej piłkarza albo wygrać jeden egzemplarz w konkursie fotograficznym zorganizowanym przeze mnie. Szczegóły jak zdobyć książkę znajdują się na samym dole postu oraz na facebookowym fanpage’u Głowa Rządzi.  Tutaj tylko w telegraficznym skrócie. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia pod hasłem „Jak sposób myślenia i dyscyplina prowadzi do sukcesu w sporcie i życiu” i przesłanie go do mnie za pośrednictwem do mnie facebookowego messengaera. Zgłoszenia prac konkursowych można przesyłać do 30 czerwca br. włącznie, a wyniki zostaną ogłoszone w 62 odcinku podcastu oraz na fanpage’u Głowa Rządzi.

No to na razie tyle. Dobrego słuchania! Enjoy!

Flavio Paixao. Fot. Archiwum gościa.

Flavio Paixão

Portugalski piłkarz występujący na pozycji napastnika w polskim klubie Lechia Gdańsk. Sprawuje funkcję kapitana drużyny. Najskuteczniejszy obcokrajowiec w historii Ekstraklasy, ponad 150 goli w całej karierze, najlepszy strzelec Lechii Gdańsk w historii Ekstraklasy, zwycięzca Pucharu Polski 2019, zwycięzca Super Pucharu Polski 2019, Sportowiec Roku 2019 (Gdańsk), inwestor na rynku nieruchomości od 15 lat.

Odnośniki

Książka Flavia

Regulamin konkursu fotograficznego

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, NIP: 631-259-65-89.
  2.Fundatorem nagrody jest Flavio Paixao (autor książki).
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/glowarzadzi(zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
  8. Konkurs trwa od 1.06.2021 do 30.06.2021 do godziny: 23:59 CET.
  9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 1.06.2020 za pośrednictwem FanPage oraz w #62 odcinku Podcastu Głowa Rządzi.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia pod hasłem „Jak sposób myślenia i dyscyplina prowadzi do sukcesu w sporcie i życiu” i przesłanie go do mnie za pośrednictwem facebookowego messengaera w określonym wyżej terminie.
  12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
  13. Organizator oraz Fundator nagrody wybiorą najlepszą pracę, które ich zdaniem jest najbardziej trafne/kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
  14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez podany adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest książka „Jak sposób myślenia i dyscyplina zmieniły moje życie” autorstwa Flavia Paixao.
  16. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy Głowa Rządzi lub może zostać przesłana pocztą na koszt Organizatora.
  17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.07.2021 Po tym terminie nagroda traci ważność.
  18. Organizator ma prawo opublikować zwycięską pracę oraz podać dane Zwycięzcy na Fanpage i w Podcaście.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
  25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.