GRz 021: Matylda Olek & Łukasz Panfil | Jak sport może uczynić dzieci mądrymi dobrymi i zaradnymi?

To jest dwudziesty pierwszy odcinek podcastu Głowa Rządzi, a w nim po raz pierwszy w historii nie jeden, a dwoje gości – Matylda Olek-Stępień oraz Łukasz Panfil, autorzy fenomenalnej książki pt. „Sport uczy życia„. W tym odcinku rozmawiamy o rozwojowym, długofalowym rozwoju sportowca jako sportowca, ale przede wszystkim jako człowieka. Poruszamy wiele aspektów związanych z odpowiednim podejściem do procesu szkolenia i zaangażowania w przygodę ze sportem. Pokazujemy w jaki sposób sport jest uniwersalnym narzędziem, które jeśli tylko będzie odpowiednio wykorzystane może przynieść pozytywne korzyści dla każdego dziecka. Żeby nie było, że patrzymy na sport tylko przez różowe okulary. Wręcz przeciwnie! Wcale nie stronimy od potencjalnie ciemnej strony sportu. Rozmawiamy o różnego rodzaju zagrożeniach i problemach, które mogą pojawić się po drodze. Moi goście w elokwentny, ale i przystępny sposób oferują proste i praktyczne rozwiązania i wskazówki, które przydadzą się każdemu dorosłemu mającemu do czynienia z młodymi ludźmi uprawiającymi sport. Gorąco zachęcam do wysłuchania całego odcinka, bo dla najbardziej wytrwałych czeka konkurs, w którym można wygrać książkę „Sport uczy życia” i kubek wspierający rozwój sportowego wojownika! Szczegóły i regulamin konkursu na samym dole postu oraz na moim facebookowym FanPage’u. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia pod hasłem przewodnim „Sport uczy życia” i przesłanie go do mnie za pośrednictwem facebookowego messengera. Zgłoszenia prac konkursowych można przesyłać do 10 grudnia br. włącznie. Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tej zabawie! A w samym odcinku znajdziecie odpowiedzi na takie pytania jak:

 • Czym jest synergia?
 • Czym jest double goal coaching?
 • Dlaczego warto dbać o poznawanie i rozumienie teorii?
 • Jakie są obowiązki współczesnych dorosłych zaangażowanych w sport dzieci i młodzieży?
 • Na czym polega długofalowy rozwój sportowca?
 • Co mi osobiście najbardziej zaimponowało w publikacji Matyldy i Łukasza?
 • Czy są dzieci, które nie nadają się do sportu?
 • Co jest ważniejsze – talent czy ciężka praca?
 • Jak sport może uczyć życia?
 • Jakie są korzyści uprawiania sportu?
 • Jak może wyglądać etapizacja?
 • Dlaczego warto myśleć holistycznie o rozwoju młodych sportowców?
 • Czym jest K.O.R. i K.O.T.?
 • Jak docierać do niezaangażowanych i nieposzukujących rodziców?
 • Kiedy i dlaczego dzieci najczęściej rezygnują ze sportu?
 • Czym jest wczesna specjalizacja w sporcie i jakie niesie ze sobą konsekwencje?
 • Jakie są obecne rekomendacje dotyczące specjalizacji sportowej?
 • W jakich dyscyplinach sportu wczesna specjalizacja jest konieczna do osiągnięcia sukcesu?
 • Czy konieczne jest przepracowanie 10 tys. godzin, aby dojść do poziomu mistrzowskiego w wybranej dyscyplinie?
 • Jak przekonać osoby, które są zrażone do sportu, żeby dały mu szansę?
 • Czym jest „pajączek” i dlaczego jest taki ważny w rozwoju młodego sportowca i młodego człowieka?
Dobrego słuchania, piona!
Matylda Olek-Stępień & Łukasz Panfil ze swoją książką "Sport uczy życia. Fot. Matylda Olek-Stępień.

Matylda Olek-Stępień

Psycholog sportu. Na co dzień współpracuje z drużynami sportowymi, zawodnikami na różnym poziomie zaawansowania, trenerami i rodzicami młodych zawodników dbając o holistyczne podejście oraz rozwój poprzez sport. Jest także wykładowcą akademickim, prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychologicznych będąc przekonana, że nauczając innych, jednocześnie sama odbiera cenne lekcje. Miała przyjemność być częścią sztabu szkoleniowego Reprezentacji Polski mężczyzn Kajak Polo, będąc psychologiem sportu m.in. na Światowych Igrzyskach Sportowych – The World Games 2017. Prowadzi firmę zajmującą się psychologią sportu i treningiem mentalnym o nazwie Głowa w Formie.

dr Łukasz Panfil

sportowy belfer i „doktor webinar”. Na co dzień zarządza Wydziałem Sportu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu (jako Rektor i Założyciel). Jest autorem dwóch książek książek dla dzieci – „Sportowy Wojownik”, „Piłkarski niezbędnik Sportowego Wojownika” oraz jednej dla rodziców, trenerów i nauczycieli – „Sport Uczy Życia”. Prowadzi „Rozwój Sportowego Wojownika” (19.500 czytelników). Był koordynatorem prac nad Programem Rozwoju Sportu dla Województwa Dolnośląskiego. W obszarze edukacji dla sportu jego misją jest uczynienie jej wartościową, angażującą i pozbawioną barier; w obszarze sportu dzieci jego misją jest wpływanie na najbliższe otoczenie dzieci, żeby jak rodzice, trenerzy i nauczyciele jak najefektywniej wspierało je w rozwoju sportowym (sport jako cel) i tym przez sport (sport jako narzędzie).

Odnośniki

Kwestie poruszane w odcinku

Odcinki podcastu, na które się powołuję

Regulamin Konkursu "Sport Uczy Życia"

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, NIP: 631-259-65-89.

2. Fundatorem nagrody jest Wydział Sportu Wyższej Szkoły Zarządzania i Coachingu (Wydawca książki „Sport uczy życia”).

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/glowarzadzi (zwanej dalej “Fanpage”) 

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.

8. Konkurs trwa od 1.12.2019 do 10.12.2019 do godziny: 23:59 CET.

9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.12.2019 za pośrednictwem FanPage oraz w #22 odcinku Podcastu Głowa Rządzi.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu zdjęcia pod hasłem przewodnim „Sport uczy życia” i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem FanPage w określonym wyżej terminie.

12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.

13. Organizator oraz Fundator nagrody wybiorą najlepsze zdjęcie z podpisem, które ich zdaniem jest najbardziej trafne/kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez podany adres e-mail.

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest książka „Sport uczy życia” oraz wybrany kubek ze strony www.mlodyzawodnik.pl/sklep

16. Nagrodę można odebrać w biurze Fundatora lub może zostać przesłana pocztą na koszt Fundatora.

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2019 Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo opublikować zwycięską pracę oraz podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.