GRz 017: Artur Poczwardowski | Jak budować mentalność zwycięzcy?

prof. Artur Poczwardowski podczas IO w PyeongCzangu, 2018. Fot. Archiwum gościa.

Nie mogę być pewnym co do wyniku, ale mogę być pewny, że będę wykonywać dobrze swoje zadanie.

prof. Artur Poczwardowski

Psycholog Sportu

W siedemnastym odcinku podcastu „Głowa Rządzi” gości prawdziwa tuza światowej psychologii sportu, prof. Artur Poczwardowski. Prof. Poczwardowski jest polskim psychologiem, który od wielu lat mieszka i pracuje w USA, a obecnie na Uniwersytecie w Denver, Colorado. Jako psycholog sportu działa jako naukowiec, praktyk oraz edukator i superwizor. W tej rozmowie dzieli się swoim wieloletnim, bardzo bogatym doświadczeniem i refleksjami na temat dochodzenia do mistrzostwa sportowego i osobistego. W szczególności odpowiada na następujące pytania:

  • Jak wyglądała jego ścieżka kariery w psychologii sportu?
  • Jakie są podobieństwa i różnicy pomiędzy polskim a amerykańskim środowiskiem sportowym i akademickim?
  • Jakie są obecne trendy w treningu mentalnym, z których warto skorzystać?
  • Dlaczego kwestia rzetelności naukowej i wysokie wartości etyki zawodowej są tak istotne dla współczesnej psychologii sportu?
  • Czym jest zwycięstwo, jak je mądrze zdefiniować?
  • Czy Amerykanie mają w sobie mentalność zwycięzcy? Co to w ogóle znaczy? Jak ją budować?
  • Na czym polega specyficzny patriotyzm sportowców amerykańskich i jak możemy go odnieść do polskich zawodników?
  • Jaka jest istota prowadzenia odpowiedniej narracji i używania konkretnych słów w budowaniu mentalności indywidualnej i kulturowej?
  • Jakie są plusy i minusy nowoczesnych technologii? Czy technologia może zastąpić psychologię, a aplikacje mobilne psychologów?
  • Jak może wyglądać przyszłość psychologii sportu w Polsce i na świecie?

Jesteście gotowi? No to sru!

Prof. Artur Poczwardowski podczas Kongresu ISSP. Fot. Archwium gościa.

prof. Dr Artur Poczwardowski

psycholog sportu pracujący na Uniwersytecie w Denver, Colorado (USA), gdzie prowadzi zajęcia naukowe, dydaktyczne i superwizyjne. W swoim dorobku naukowym ma ponad 60 publikacji, w tym artykuły peer-reviewed, monografie, rozdziały książek, książki, nawet fragmenty encyklopedii. Jest wykładowcą z międzynarodowym doświadczeniem. Zrzeszony w AASP (Association for Applied Sport Psychology), od 2013 r. w zarządzie ISSP (International Society of Sport Psychology), obecnie jako sekretarz (2017-2021). Od 1991 roku prowadzi konsultacje psychologiczne w sporcie dla zawodników indywidualnych, zespołów jak i całych organizacji z różnych dyscyplin. W Polsce w latach 90 XX wieku pracował m.in. z judokami przygotowującymi się do imprez mistrzowskich, w tym igrzysk olimpijskich w Barcelonie (1992). W USA pracował głównie w środowiskach akademickich i paraolimpijskich. Współautor idei sportu pozytywnego, związany z Fundacją Sportu Pozytywnego.