GRz 011: [Odcinek Specjalny] Kongres FEPSAC | Czego polscy psychologowie nauczyli się w Münster?

FEPSAC, czyli Europejska Federacja Psychologii Sportu to obecnie najstarsza, największa i najbardziej prestiżowa organizacja zrzeszająca europejskich specjalistów psychologii sportu, zarówno badaczy, praktyków jak i edukatorów. Istnieje od 1969 roku (dobrze policzyliście, w tym roku obchodzi 50 lecie!) i stara się promować rzetelne działania psychologiczne w sporcie na naszym kontynencie. Czuję się mocno związany z FEPSACiem. Jestem członkiem indywidualnym od konferencji w Paryżu (2013), na której moje badania dotyczące wczesnej specjalizacji sportowej zostały wyróżnione trzecią nagrodą. W 2015 roku byłem też na Kongresie w Bernie, a w tym nie mogło mnie zabraknąć w Munster, szczególnie biorąc pod uwagę okrągłą rocznicę urodzin tej organizacji oraz powiązania między FEPSACiem a ENYSSPem, któremu obecnie przewodniczę.

Grzegorz Więcław, czyli ja przed zamkiem kongresowym w Munster. Fot. Archiwum własne

Podczas 15 Kongresu Psychologii Sportu FEPSAC działo się bardzo dużo, a tygodniowy program był wypakowany po samiutkie brzegi. Największym problemem podczas sesji równoległych była decyzja, gdzie się udać, bo wyboru było ponad miarę. Najważniejszym trendem podczas kongresu było moim poszukiwanie równowagi między treningiem mentalnym i wspomaganiem zawodników w polepszaniu swoich wyników sportowych, a wspieraniem ich dobrostanu psychofizycznego. Dużo było też sympozjów i warsztatów poświęconych modelom uważnościowym (ang. Mindfulness), a także samoregulacji i rezyliencji. Ogólnie rzecz ujmując wydarzenie na pięć z plusem. Jako psycholog czuję, że znowu urosłem te kilka centymentrów. Z pewnością wyciągnąłem z Kongresu wiele konkretnej wiedzy i inspiracji do dalszego działania na polskim sportowym podwórku.

W ramach tego odcinka, posłuchasz rozmów z sześcioma polskimi psychologami sportu, praktykami i badaczami, o zróżnicowanych zainteresowaniach i doświadczeniach, którzy opowiedzą o doświadczeniach kongresu ze swojej perspektywy. Każda rozmowa jest trochę inna, bo każdy z nich doświadczył kongresu z trochę innego kąta. Niemniej jednak każda z nich jest ciekawa i warta wysłuchania.

A słuchając tego odcinka od deski do deski dowiesz się m.in.
  • czym jest i jak działa Europejska Federacja Psychologii Sportu FEPSAC?
  • jakie są współczesne trendy psychologii sportu w Europie i na świecie?
  • jak doświadczyli kongresu polscy psychologowie sportu – praktycy i badacze?
  • w jaki sposób wykorzystają wiedzę, inspiracje i kontakty zdobyte podczas kongresu w swojej polskiej rzeczywistości?

Zapraszam do słuchania!

Goście odcinka

Maciej Behnke. Fot. Archiwum gościa.

Maciej Behnke

Doktorant w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza. Autor międzynarodowych publikacji naukowych oraz książki „Trening mentalny, psychologia sportu w praktyce”. Aktualnie skupia się na pracy naukowej nad funkcją i psychofizjologiczną strukturą pozytywnych emocji, szczególnie w kontekście występów esportowych.

Karolina Chlebosz

Psycholog sportu, wykładowca akademicki, instruktor sportu, nauczyciel wychowania fizycznego, sportowiec amator. Karolina od wielu lat współpracuje z zawodnikami, trenerami, rodzicami i zespołami różnych dyscyplin m.in. biegi długodystansowe, rugby, sztuki walki, sporty walki, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, wioślarstwo, tenis, triathlon, snooker, kolarstwo, jeździectwo, obedience, sporty ekstremalne, pływanie, karting, hokej na trawie, tenis stołowy. 

Daniel Krokosz. Fot. Archiwum gościa.

dr Daniel Krokosz

Pracownik naukowy AWFiS w Gdańsku, psycholog sportowy, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Sekcji Psychologii Sportu i Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą klinicznych aspektów w psychologii sportu oraz zagadnień związanych z psychofizjologią ekstremalnych form sportu. W swojej działalności praktycznej głównie współpracuje z zawodnikami żeglarstwa, sportów walki (Judo i Taekwondo), piłki nożnej, tenisa oraz sportów motorowych.

Anna Ussorowska

Psycholog sportu, przez 15 lat grała wyczynowo w koszykówkę, absolwentka wychowania fizycznego (mgr, AWFiS) oraz psychologii (mgr, Uniwersytet Gdański). Ukończyła studia podyplomowe z psychologii sportu (Uniwersytet Gdański). W swojej pracy doktorskiej zajmuje się syndromem wypaleniem wśród koszykarek i koszykarzy. Specjalizuje się w przygotowaniu mentalnym sportowców uprawiających gry zespołowe.

Anna Ussorowska. Fot. Archiwum gościa.
Zuzanna Wałach-Biśta. Fot. Archiwum gościa.

dr Zuzanna Wałach-Biśta

Z wykształcenia i pasji psycholog sportu. Psycholog rekomendowany przez Polski Komitet Olimpijski. Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii. Trener umiejętności psychospołecznych i coach. Przede wszystkim praktyk psychologii sportu. Prowadzi warsztaty grupowe i konsultacje indywidualne z zawodnikami zarówno na poziomie seniorskim, jak i młodzieżowym. Edukuje zawodników i trenerów z zakresu treningu mentalnego.

dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Siekańska

Psycholog sportu, pracuje w Zakładzie Psychologii AWF w Krakowie. Specjalizuje się w psychologii zdolności i wybitnych osiągnięć oraz psychologii sportu (sport dzieci i młodzieży, komunikacja trener-zawodnik, wspieranie rozwoju zawodników, talent sportowy). Tej tematyki dotyczą jej publikacje. Pracuje indywidualnie z zawodnikami różnych dyscyplin sportowych. Członek Sekcji Psychologii Sportu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz AASP i FEPSAC.

Prof. Małgorzata Siekańska