GRz 117: Karolina Baran | Jak poszerzać horyzonty w psychologii sportu?

Cześć i czołem, tu nadaje podcast Głowa Rządzi. Mamy odcinek numer 117! Od dawna chciałem zrealizować taki odcinek, w którym wspólnie z innym psychologiem sportu uwypuklimy nie tylko istotę poszerzania horyzontów w naszej dziedzinie i ciągłego doszkalania się, ale także możliwości jakie ku temu oferuje współczesny świat. Okazja nadarzyła się na początku roku, kiedy zobaczyłem że Uniwersytet Tesalski w Trikali ponownie organizuje u siebie intensywny kurs psychologii sportu, a z Polski załapała się na niego Karolina Baran. Ustaliliśmy, że po powrocie z Grecji spotkamy się i nagramy o jej wrażeniach z tego doświadczenia, a przy okazji opowiemy o różnych dobrych inicjatywach szkoleniowych w psychologii sportu. W tym roku okazji do rozwoju zawodowego wyjątkowo dużo. W maju mamy doroczną konferencję ENYSSP w Tallinie, gdzie celebrujemy 20-lecie organizacji! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem zobaczycie mnie tam w panelu prezydenckim. Już nie mogę się doczekać! Natomiast w lipcu odbędzie się Kongres Europejskiej Federacji Psychologii Sportu FEPSAC w Insbrucku. Tam także planuję pojechać z posterem i pierwszymi wynikami badań przesiewowych SMHAT-1 realizowanych w dużej części z mojej inicjatywy przez Instytut Sportu i Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie. Mam nadzieję, że o tym niebawem nagram podcast. W każdym bądź razie moim zdaniem Kongresy FEPSAC to najlepsze wydarzenia konferencyjne w naszej branży na świecie. Podobno z FEPSAC-iem mogą konkurować tylko wydarzenia organizowane przez AASP w Stanach Zjednoczonych. Ale nie wiem tego z pierwszej ręki, nigdy nie byłem, może kiedyś się wybiorę! Na naszym polskim podwórku także sporo się dzieje. Część wartościowych aktywności szkoleniowych i konferencyjnych na bieżąco promuję w moich mediach społecznościowych. Tutaj pragnę jednak wyróżnić jedno z nich, uwaga, będzie lokowanie dobrego produktu! Partnerem tego odcinka jest Zakład Pedagogiki i Psychologii AWF Warszawa, organizator konferencji naukowej „Człowiek – Sportowiec – Mistrz. Od kryzysu przez wzrost po sukces w sporcie” która odbędzie się w dniach 14-15.11.2024r. w Warszawie.

 

Istnieje uzasadniona potrzeba edukacji w zakresie zdrowia psychicznego wśród psychologów, trenerów, nauczycieli i innych zawodów związanych ze światem sportu. Dlatego też na warszawskim AWF-ie tworzona jest przestrzeń do edukacji oraz dyskusji. W ten sposób uczelnia dodaje swoją “cegiełkę” w budowaniu odporności psychicznej sportowców. Konferencję patronatem objęli Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Ogólnopolska Sekcja Psychologii Sportu PTP oraz Burmistrz dzielnicy Bielany. Wśród osób, które wystąpią na konferencji znajdzie się wielu znanych słuchaczom gości podcastu Głowa Rządzi, między innymi profesor Monika Guszkowska z odcinka numer 62.

 

Wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na wydarzeniu na FB oraz bezpośrednio na stronie AWF.

 

To jednak nie wszystko! W związku z patronatem medialnym podcastu Głowa Rządzi nad konferencją „Człowiek – Sportowiec – Mistrz. Od kryzysu przez wzrost po sukces w sporcie” ogłaszam konkurs, w którym można wygrać wejściówkę na to wydarzenie!

 

Co trzeba zrobić, żeby ją zdobyć? Dwie rzeczy. 

I. Trzeba podzielić się postem promującym konferencję w mediach społecznościowych oznaczając Głowa Rządzi i AWF Warszawa. 

II. Trzeba odpowiedzieć na pytanie: „jak radzić sobie z kryzysem w sporcie?” i przesłać ją do mnie w wiadomości prywatnej w mediach społecznościowych. 

Ostateczny termin? 15 czerwca 2024 r. Spośród wszystkich odpowiedzi wspólnie z organizatorami konferencji wybierzemy najciekawszą, którą nagrodzimy biletem na listopadową konferencję! Regulamin konkursu dostępny jest na stronie odcinka. Uf! No. Czekamy na Wasze zgłoszenia do połowy czerwca, mam nadzieję, że bilet na to wydarzenie pójdzie w dobre ręce!

 

A teraz bez dalszych ceregieli oddaję w Twoje uszy odcinek o poszerzaniu horyzontów w psychologii sportu. Można to było zrobić na przykład na intensywny kursie w Trikali na początku 2024 roku. O swoich wrażeniach opowiada Karolina Baran. 

 

 • Czym jest intensywny kurs psychologii sportu w Trikali?
 • Z czego słynie Uniwersytet Tesalski?
 • Gdzie można rozwijać się w psychologii sportu? Skąd można dowiedzieć się o takich możliwościach szkoleniowych?
 • Jakie są podobieństwa i różnice między podejściem do psychologii sportu w Polsce i zagranicą?
 • Czy polska psychologia sportu ma się czego wstydzić? Z czego może być dumna?
 • Jakie są współczesne trendy psychologii sportu i aktywności fizycznej?
 • Jak psychologia sportu może służyć innym dziedzinom wyczynu? Jak może służyć szerokiemu społeczeństwu?
 • Jakie są rodzaje mowy wewnętrznej (ang. self-talk)? Czym jest strategiczna a czym spontaniczna mowa wewnętrzna?
 • Dlaczego tak mało osób z Polski było na tym kursie?
 • Dlaczego warto poszerzać swoje horyzonty na psychologię sportu zagranicą?
 • Czym jest ENYSSP i dlaczego warto wybrać się na doroczne konferencje?
 • Jak kształtują się wydatki na działania szkoleniowe w psychologii sportu? Ile kosztują konferencje branżowe?
Enjoy!
Karolina Baran. Fot. Archiwum Gościa.

Karolina Baran

Psycholożka sportu, ukończyła 5-letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz ścieżkę specjalizacyjną z psychologii sportu przy współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie. Szkoli się w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i na tym podejściu opiera swoją pracę z drugim człowiekiem. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. W pracy ze sportowcami korzysta z filozofii i narzędzi Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Podlega regularnej superwizji (zarówno z psychologii sportu, jak i TSR). Jest członkinią European Network of Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP). Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychologii. Wyznaje zasadę, że człowiek uczy się przez całe życie i mocno się tego trzyma. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie, gdzie wspiera dzieci i młodzież trenujące siatkówkę. Prowadzi swoją prywatną praktykę w obszarze psychologii sportu. Współpracuje z młodzieżą od 12 r.ż. oraz dorosłymi na różnym poziomie i etapie ścieżki sportowej. Główny obszar jej pracy, to takie dyscypliny jak: siatkówka, cheerleading, piłka nożna oraz karate.

Regulamin Konkursu

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting, ul. Juliana Ordona 13/24, 44-121 Gliwice, NIP: 631-259-65-89.
  Fundatorem nagrody jest Zakład Pedagogiki i Psychologii AWF Warszawa (organizator konferencji).
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Meta. 
  4. Konkurs jest prowadzony w mediach społecznościowych Głowa Rządzi (Instagram, Facebook).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook lub Instagram.
  7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” profilu Głowa Rządzi.
  8. Konkurs trwa od 25.03.2024 do 15.06.2024 do godziny: 23:59 CET.
  9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu pierwszym podcaście opublikowanym po 15.06.2024 oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych Głowa Rządzi.
  10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a i Instagrama.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie: „Jak radzić sobie z kryzysem w sporcie?” i przesłanie odpowiedzi za pośrednictwem Facebooka lub Instagrama Głowa Rządzi w wyżej określonym terminie. Dodatkowo należy podzielić się postem promującym konferencję i oznaczyć w nim Głowa Rządzi i AWF Warszawa.
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca.
  13. Organizator oraz Fundator nagrody wybiorą najlepszą pracę, które ich zdaniem jest najbardziej trafne/kreatywne, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
  14. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, Instagramie i/lub przez podany adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest jeden bilet na konferencję „Człowiek – Sportowiec – Mistrz” organizowaną przez AWF Warszawa 14-15.11.2024.  
 2. Nagrodę można odebrać online przez kontakt bezpośrednio z Organizatorem.
  17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2024 Po tym terminie nagroda traci ważność.
  18. Organizator ma prawo opublikować zwycięską pracę oraz podać dane Zwycięzcy na Fanpage i w Podcaście.
  19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku / Instagram”
  25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
  Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
  28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.